ביקורת פנימית

משרדנו מעניק שירותי ביקורת פנים אשר מטרתם הינה ווידוא קיומם של תהליכים מוסדרים בכל יחידות החברה, איתור ומיפוי כשלים, ליקויים או סיכונים בתהליכים אלו ומתן חוות דעת מקצועית לחברה בכל הנוגע לדרכי התמודדות ומניעה של כשלים וליקויים בעתיד. משרדינו מעסיק עובדים מנוסים בעלי יידע וניסיון רב בתחום, המבצעים את עבודתם באופן מקצועי ובדיסקרטיות.